26/8/2021

1466-1470 1466. Trưởng thành là chấp nhận đối diện cả nghìn đau đớn. Né tránh không thể phá huỷ, mà chỉ tích trữ và cứ nén lại mọi nỗi đau của chính mình. Trưởng thành là đối diện với tất cả nỗi đau đã kìm nén và không thể bỏ qua chúng được. 1467. Hãy …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân