THÓI QUEN VÀ ĐỒ ĂN

Có rất ít người, ngay cả những người tài giỏi nhất cũng không thể nói rằng mình đã loại trừ được thói quen xấu cũng như liên tục duy trì các thói quen tốt cho tới khi chết. Đổi lại, họ hạn chế hết sức có thể thói quen xấu và dành tối đa thời …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân