KINH NGHIỆM VIẾT CONTENT CỦA MÌNH SAU 10 NĂM VIẾT

Nhiều bạn hỏi mình kinh nghiệm tìm ý tưởng khi viết content trong hàng năm nay của mình như thế nào, thì đây là những hành vi mình thực hiện mỗi ngày để tìm kiếm ý tưởng lẫn việc viết trở nên dẽ dàng hơn : – Đọc sách và đọc lại ghi chép trước …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân