10/9/2021

 

1506-1510

1506. Sự khác nhau giữa giả dối và sự thật là sự thật chỉ được kể vào lần đầu tiên và duy nhất, và sự thật sẽ biến thành giả dối khi được kể đi kể lại nhiều lần.

1507. Không thể hiểu được chân lý chỉ bằng việc đọc sách. Phải tìm kiếm một mục đích và chân lý thì mới thấy được ý nghĩa kỳ diệu của sách.

1508. Khi ý tưởng đến thì hãy dũng cảm, lúc nào cũng cần phải có một quyết định hành động. Đừng đặt mình vào sự thụ động của hoàn cảnh, nếu không bạn sẽ cảm thấy vô cùng tệ hại khi bỏ lỡ cơ hội.

1509. Tâm trí chỉ chấn động, vượt khỏi sự mộng mị trong một hoàn cảnh không thể dự đoán. Sự bất ngờ sẽ mang bạn khỏi thực tại, còn dự đoán lại giữ bạn ở vị trí cũ.

1510. Khi bạn bận tâm với cái bạn muốn có, bạn đang ở bên ngoài với những ngoại lực dẫn dắt. Khi bạn không bận tâm với cái bạn sở hữu, bạn sẽ vận hành trong bản thể. Bạn thể bạn chính là Chúa, là Phật.

Photo : IG

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận