12/8/2021

1416-1420

1416. Muốn đạt tới bất cứ điều gì phải bỏ ra nhiều nỗ lực cùng cực được thúc đẩy bởi một yêu sách khẩn thiết trong lòng. Điều bạn hướng tới chỉ đạt được hay mở ra thông qua ý nguyện của bạn, chứ không phải tri thức.

1417. Các ý tưởng không thể tự phối trí thành một kiến giải và phân tích. Tri thức phải tuân theo những chỉ thị của ý chí. Cánh cửa bắt buộc phải mở ra, sẽ cho thấy một cảnh giới của những cái vô sở đắc trải dài trước mắt. Chính trong cảnh giới này đạt tới vô sở đắc bằng cách không thực sự đạt đến.

1418. Trí óc con người đấu tranh với khái niệm, vì thật ra chẳng có gì quá cao đến nỗi bạn không thể thêm vài phân, cũng chẳng có gì quá ngắn đến nỗi bạn không thể xén bớt một chút.

1419. Tiềm năng là một cái gì thực sự tuyệt đối độ không một vật thể lý nào có thể như thế.
Theo quan điểm về tiềm năng và các dấu ấn, sự giàu có là kết quả của những dấu ấn mới trong tâm của bất cứ ai mà chúng được gieo vào, xuất hiện ở cái tâm ý thức của họ và tạo ra nhận thức về những nguồn tài nguyên mới.

1420. Bạn phải đủ sáng suốt để tạo ra sự giàu có mới, không tự hạn chế mình vào tương lai của bạn vào những gì đang có từ trước đến nay.

Photo : Boku ha taisei

 

 

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận