THẾ GIỚI THAY ĐỔI KHI BẠN BẮT ĐẦU THAY ĐỔI

Lý tưởng trong cuộc đời này xuất phát từ say mê chứ không phải từ giới hạn.

Lý tưởng xuất phát từ God chứ không phải từ một bản ngã tầm thường.

God là Chúa, là Shiva, là Gautama và là bất cứ  khái niệm hay hình thức siêu việt nào bạn cảm nhận được bằng những trải nghiệm, nhận biết hay một chánh niệm nào dẫn lối bạn tìm và đi đúng con đường bạn phải đi trong cuộc cuộc đời này.

Khi bạn thấy có cảm hứng, say mê và tin tưởng để làm một việc gì đó, nó trở thành dự định của bạn. Bạn tin vào các dự định của mình, niềm tin không xuất phát từ cái tôi mà tới từ God – khởi nguồn của mọi sức mạnh trong thế giới này và những thế giới khác.

Nếu bạn không thích hay thiếu vắng niềm tin vào những gì sẽ đến với bạn trong thế giới này thì cố gắng chỉ là sự vô ích và thừa thãi. Tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi ý thức của chính mình, và thế giới này sẽ thay đổi vì bạn dưới tác động của God – khi niềm tin rực cháy trong tâm trí bạn từ thể xác cho tới tinh thần. Đây là khởi nguồn của những gì bạn cần để tạo ra một thực tại theo ý mình.

Bạn tạo ra thời điểm, hoàn cảnh, những con người bạn muốn gặp thậm chí là cả những câu chuyện bạn sẽ kể hoặc nghe. Bạn chính là Lực, từ Lực này thu hút tất cả và tạo ra thực tại bạn mong muốn. Khi tin tưởng thì nghi ngờ sẽ tan biến, như một làn khói tan trong hư vô.

Khi bạn tin thì bạn có sức mạnh. Sức mạnh của một tâm trí có sự tập trung tuyệt đối. Từ sự tập trung này thúc đẩy bạn hành động và tự hành động sẽ đem tới một hiện thực đúng ý bạn.

Khi bạn tìm thấy một điều gì đó được đong đầy bằng những đam mê, cảm hứng và hạnh phúc thì bạn sẽ biết cách, sẽ biết viết kế hoạch với những chi tiết nhỏ bé nhất như cách bạn muốn thực tại ấy xảy ra thì bạn sẽ được mãn nguyện, ngay từ những suy nghĩ đúng đắn đầu tiên.

Hãy nhớ khi bạn dũng cảm để tạo ra những thay đổi bên trong, thường là rất khó khăn thì bạn sẽ thấy cả những thay đổi bên ngoài ngay sau đó.

Vì những gì bạn thiết lập và sắp xếp bên trong tâm trí của mình sẽ tạo ra những trải nghiệm hoàn toàn giống như thế trong thực tế bên ngoài của bạn.

Và khi bên trong được đong đầy đến mức bộc phát ra bên ngoài thì đó là một sức mạnh lan truyền đến cả những gì xung quanh bạn. Mọi thứ thay đổi khi bạn bắt đầu thay đổi bằng cách theo đuổi lý tưởng của mình.

Photo : Davide. Anzimanni

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân