THẾ GIỚI THAY ĐỔI KHI BẠN BẮT ĐẦU THAY ĐỔI

Lý tưởng trong cuộc đời này xuất phát từ say mê chứ không phải từ giới hạn. Lý tưởng xuất phát từ God chứ không phải từ một bản ngã tầm thường. God là Chúa, là Shiva, là Gautama và là bất cứ  khái niệm hay hình thức siêu việt nào bạn cảm nhận được …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân