27/8/2021

1471-1475

1471. Một cá nhân có lý trí sẽ thể hiện một chuỗi hành động riêng trong các bối cảnh cụ thể. Những hành động này đến tự sự cân nhắc và tư duy đúng đắn đem đến lợi thế có thể sánh ngày với cả tiềm lực và vật lực ngay khi người đó không có những điều đó trong tay.

1472. Bạn đừng bao giờ tìm kiếm điều gì đó đặc biệt mỗi sáng như một phép màu hay mắn mắn, hãy làm việc chăm chỉ để tạo điều kiện cho những điều bất ngờ xuất hiện trong đời sống công việc của mình.

1473. Điều khiển trí tuệ đám đông là phải biết làm thế nào để phát hiện điểm chung trong cảm xúc của đám đông, chứ không chỉ chăm chăm nhìn vào cảm xúc đặc biệt của một vài cá nhân.

1474. Kẻ thông minh luôn che đậy đi cảm xúc thật của mình. Kẻ “không bao giờ tin tường người khác” và kẻ “luôn luôn tin tưởng người khác” đều không bao giờ nói thật.

1475. Người dại dột luôn nêu ra ý kiến của mình và thuyết phục người khác phải làm. Kẻ khôn thì tránh việc nói cho người khác biết phải làm gì, thay vì thế sẽ khơi gợi người khác nghĩ và phân tích vấn đề đó ra sao.

Photo: cc.and.law

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân