29/7/2021

1381-1385

1381. Ở trường học thì tốc độ tiếp thu của học sinh tạo được sự chú ý của giáo viên hay giảng viên. Trong môi trường thực tế thì nét cá biệt của những người tự học sẽ tạo được thành quả.

1382. Sáng kiến nảy nở rất nhanh trên mọi lĩnh vực, nhưng phần lớn trong số đó sẽ không thành công dù lớn hay nhỏ. Tuy nhiên bạn sẽ rút ra nhiều bài học từ cả thất bại lẫn thành công, và kết quả là sự tiến bộ sẽ đến nhanh hơn.

1383. Những startup, công ty hay cá nhân nào mà biết tập trung sức lực vào điểm mạnh nhất của mình sẽ đạt được thành công sớm hơn là những ai muốn làm tốt nhất trong mọi mặt, bao gồm cả sự cho phép hay ủng hộ của đám đông.

1384. Con người hay công ty đều phải tự tái tạo mình ít nhất là 1 lần. Mỗi cá nhân phải có ý thức về việc nâng cao trình độ và sự tự giáo dục bản thân mình. Và mỗi công ty phải tái cấu trúc lại hệ thống để hiệu quả hơn hiện tại.

1385. Tham vọng thể hiện không chỉ như động lực cá nhân mà là nguyên tắc chung rằng mọi người nên tư duy thật lớn lao và biến nó thành hiện thực.

Photo: copenhagenbycosedis

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân