5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 14/10/2020

Ngày viết 8/1/2015 686-690

686. Nhờ sự đồng hoá hoàn toàn trí tuệ với cuộc sống của chính mình mà hiểu biết đã biến thành khả năng thực sự. Đó là lý do vì sao mọi việc đều có vẻ dễ dàng đối với một số người và họ gọi nó là năng lực tự nhiên. Đó là sự phân biệt với thứ thiên tài được hình thành và hoàn thiện bởi sự quan sát và học tập.

687. Chiến thuật chỉ gồm có một phạm vi hẹp còn chiến lược thì bao trùm những mục tiêu đưa thẳng tới những lĩnh vực rộng lớn.

688. Chủ nghĩa phương pháp là tạo nên một chân lý trung bình mà sự áp dụng kiên trì, đồng đều sẽ sớm làm nảy sinh ra một loại năng lực máy móc và nhờ khả năng đó người ta làm được một cách hầu như không suy nghĩ những cái cần phải làm.

689. Tài năng tự nhiên quyết định phần lớn giá trị của việc nghiên cứu phê bình, vì chính tài năng đó phải làm bật ra nguyên nhân của các sự việc bằng cách sàng lọc hằng ha sa số những biến cố để tìm xem cái nào là quan trọng chủ yếu nhất.

690. Trong hành động, ai cũng đều nhắm vào những thành công có thể chứ không thể nhắm vào những thành công chắc chắn. Đối với sự chắc chắn hiện thời còn thiếu, thì phải trông cậy vào số phận hay may rủi. Người ta có thể yêu cầu cái phần ấy càng thật nhỏ càng hay nhưng không phải chỉ trong một trường hợp đặc biệt và trong trường hợp đặc biệt thì có thể lại càng thật nhỏ.

Không phải là vì người ta thích trường hợp nào ít chắc chắn. Trong vài trường hợp, cái nguy hiểm nhất thường lại tương xứng với sự thành công nhất.

Photo Heavell.s

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân