5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 15/8/2020

Ngày viết 8/1/2014 381-385

381.Đừng bao giờ mong rằng người khác sẽ cư xử theo cách mà bạn muốn họ cư xử, làm được điều này bạn sẽ thấy hạnh phúc. Hãy giải phóng bản thân mình, và nhận thức rằng bạn là người duy nhất kiểm soát hạnh phúc của bạn và đó là một sự lựa chọn, không quan trọng những người khác làm gì.

382. Bạn trở thành và thu hút những gì bạn suy nghĩ đến. Suy nghĩ của bạn có sức mạnh nhiều hơn những gì bạn có thể nhận biết.

383. Những gì bạn tập trung với suy nghĩ và cảm xúc của bạn là những gì bạn thu hút vào sự trải nghiệm của bạn

384. Người ta nghĩ về những điều họ không muốn và thu hút vào càng nhiều hơn những điều như vậy.

385. Cảm giác hạnh phúc đôi khi sẽ hấp dẫn nhiều tình huống hạnh phúc hơn.

Photo : Yomagick

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân