5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 16/8/2020

Ngày viết 15/1/2014 386-390

386. Nếu bạn chưa từng tha thứ cho mình, làm sao bạn có thể trông chờ bạn sẽ tha thứ cho người khác?

387. Hãy nhớ rằng không ai có thể bảo bạn phải cảm nhận như thế nào. Chỉ bạn mới là người có thể đưa ra quyết định đó. Nếu bạn thấy mình có cảm giác buồn bã, bạn cần phải tìm hiểu xem điều gì đã tạo nên cảm giác tiêu cực đó trong bạn. Và bạn sẽ thấy, những sự tiêu cực không bắt đầu từ bạn mà phần lớn bắt nguồn bên ngoài.

388. Đừng trốn mình trong quá khứ. Chỉ dùng quá khứ để minh hoạ cho một luận điểm nào đó, và rồi, hãy để nó lùi về phía sau. Không gì thật sự có ý nghĩa ngoại trừ điều bạn đang làm ngay lúc này. Kể từ giây phút này trở đi, bạn có thể là một người hoàn toàn khác, là người làm chủ suy nghĩ và hành động của mình.

389. Cảm xúc của bạn là một thành phần quan trọng trong quá trình ứng dụng luật hấp dẫn. Hãy học cách lắng nghe cảm xúc của bạn – chúng là hệ thống phản hồi nội tại quan trọng cho bạn biết phản ứng bản năng của cơ thể với trạng thái rung cảm mà bạn tạo ra.

390. Trạng thái rung cảm của bạn chính là điều hấp dẫn những thứ bạn khao khát nên việc giữ cho cảm xúc của bạn càng tích cực bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu là điều vô cùng cần thiết. Hãy nhớ những gì giống nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau.

Photo : Cupsandthoughts

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân