5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 18/8/2020

Ngày viết 29/1/2014 396-400

396. Hầu hết chúng ta đều đã nhận thức khá rõ về những suy nghĩ thuộc ý thức, nhưng chúng ta cũng cần nhận thức được về những suy nghĩ thuộc tiềm thức của bản thân.
Bạn cần phải học cách cài đặt lại chương trình cho tiềm thức của mình và biến những suy nghĩ tiêu cực bên trong bạn thành những suy nghĩ tích cực, lành mạnh hơn. Bằng cách tập trung vào niềm tin và hình ảnh bản thân, bạn có thể tìm cách loại bỏ những ý nghĩ hạn chế và tiêu cực.

397. Đôi lúc, bạn cũng cần để mọi thứ ra đi để thanh lọc bản thân. Nếu bạn không vui vì bất cứ điều gì, hãy từ bỏ nó. Và rồi bạn sẽ nhận thấy khi bạn được tự do, sự sáng tạo và cái tôi thật sự của bạn mới xuất hiện.

398. Bạn được tạo nên từ những tế bào, những tế bào này lại được tạo từ các nguyên tử, và các nguyên tử này được tạo ra từ những hạt nhỏ hơn nguyên tử. Những hạt nhỏ hơn nguyên tử đó là là năng lượng. Tất cả đều là năng lượng – bạn chính là năng lượng.

399. Nếu như bạn quyết định LÀM là yếu tố chi phối, thì bạn sẽ không tập trung vào những gì bạn muốn LÀ trong thời gian hiện tại. Đây là nguyên nhân mà bạn sáng tạo nhầm bởi vì LÀ là bước đầu tiên và sáng tạo nhất để tạo ra tiến trình.

400. Hành động là cần thiết, nhưng chúng là bước cuối cùng của tiến trình sáng tạo. Hành động không thể được sử dụng một cách hiệu quả để đạt được kết quả khởi đầu, bởi vì điều đầu tiên của phương trình là LÀ, rồi suy nghĩ, rồi hành động.

Photo Noahx

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân