5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 21/10/2020

Ngày viết 7/3/2015 721-725

721. Suy nghĩ là việc khó nhất trên đời. Đó có lẽ là lý do hiếm người có thể ngồi lại lâu với suy nghĩ của mình.

722. Có hai trạng thái đau đớn : do kỉ luật và hối tiếc. Tuân theo kỉ luật thì đau 1 còn hối tiếc thì gấp trăm lần.

723. Chỉ trong trí tưởng tượng của con người, chân lý mới tìm được sự tồn tại hiệu quả và chắc chắn. Trí tưởng tượng chứ không phải sự phát minh mới là ông chủ tuyệt đối của nghệ thuật và của đời sống.

724. “Đây tôi chỉ cho anh em một điều bí nhiệm, tất cả chúng ta sẽ không chết, nhưng chúng ta sẽ được biến đổi trong chốc lát, trong nháy mắt…”

725. Đối với người giác ngộ, ý thức của họ bao trùm vũ trụ, vũ trụ trở thành thân của họ, còn ứng thân của người đó thành một biểu hiện của tâm thức vũ trụ, ý thức của người đó trở thành thực tại cao vượt và ngôn ngữ của người đó trở thành sự thật vĩnh hằng và có sức mạnh thần diệu.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận