5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 21/9/2020

Ngày viết 12/8/2014 566-570

566. Người giỏi gặp cái không biết thì không ngại học. Người không biết cái sự ngu dại để học hỏi thì tự có lỗi với chính mình.

567. Vì mắt không thể thấy được mình, cho phải cầm gương để soi mặt. Vì cái khôn không tự mình được cho nên lấy cái Đạo để sửa mình. Cho nên cái gương không có tội vì đã thấy những chỗ phải sửa. Đạo không có thù oán vì đã làm rõ cái sai. Con mắt không có gương thì không thể soi được chính mình. Thân mình không có Đạo thì không thể dựa vào đâu để biết sự vô minh.

568. Trong đời có ba cái chắc chắn. Đó là người khôn có cái không thể làm được. Người mạnh có cái không thể nhấc lên được. Người khoẻ có cái không thể thắng được.

569. Hoạ và phúc là do Đạo mà sinh ra chứ không phải do yêu hay ghét. Vinh và nhục là do mình mà không nằm ở người khác.

570. Công danh được lập là nhờ có bốn điều : thiên thời, lòng người, kỹ năng và địa vị – cái thế của người đó.

Photo : Astrailor_jp

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân