5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 22/9/2020

Ngày viết 16/82014 571-575

571. Được thiên thời thì không lo mà tự sinh ra. Được lòng người thì không cần thúc giục mà người ta tự mình làm. Dựa vào kỹ năng thì không cần người mà mình tự làm được. Có địa vị thì không làm cũng có cái được hưởng.

572. Lời nói suông là vô dụng nhưng lại thắng, sự việc thực tế cái Đạo của nó không thay đổi thì là thua.

573. Người giỏi không cậy vào chỗ người ta không phản lại mình, mà cậy vào chỗ làm sao để người không thể phản mình.

574. Thành bại không phải ở chỗ quen biết với ai mà ở điểm cùng làm với ai.

575. Cái sáng suốt của người mà lộ ra thì kẻ khác sẽ đề phòng. Cái không sáng suốt của người mà lộ ra thì kẻ khác sẽ lừa được. Cái khôn của người mà lộ rõ thì kẻ khác sẽ giấu giếm mưu hiểm của nó. Cái không ham muốn của người để lộ ra thì kẻ khác sẽ theo đó mà rình rập. Cái ham muốn của người mà lộ rõ thì kẻ khác sẽ dựa vào đó để nhử họ.

Cho nên “Không dựa vào cái gì để biết được sự việc, chỉ dựa vào cái vô vi là có thể xét được”.

Photo : Fullstuckboy

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân