5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 23/9/2020

Ngày viết 21/8/2014 576-580

576. Kẻ thấu suốt với cái trong của chính mình thì gọi là sáng suốt. Kẻ này có thể làm chủ được chính mình thì có thể làm chủ thiên hạ.

577. Nhờ cậy ở người không bằng nhờ cậy oẻ mình. Nhờ cậy người làm cho mình không bằng chính mình làm cho mình.

578. Người giỏi ở chỗ cùng một lúc duy trì hai suy nghĩ đối lập trong tâm trí mà vẫn duy trì khả năng biến hoá của chúng. Vì tâm tĩnh nên làm chủ suy nghĩ, vì làm chủ suy nghĩ nên tâm tư nảy sinh mà vẫn điềm nhiên như không.

579. Người kém dùng hết tài năng của mình, người thường dùng hết sức người còn kẻ giỏi thì sai khiến trí khôn của người khác.

580. Khi có việc thì kết hợp cả ba loại kém, thường, khôn lại để làm. Không nghe riêng một lời nói nào trái nói ngược nói xuôi thì không nắm được rõ toàn cảnh. Không họp chung lại thì phân tán không thể đưa ra quyết định và dẫn đến ngưng trệ. Sau khi nghe xong hãy tự mình cân nhắc chọn lấy một ý tốt nhất thì sẽ không rơi vào cái hố tự mãn thiển cận.

Photo Bookaline

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận