5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 23/11/2020

 

Ngày viết 26/8/2015 886-890

886. Lịch sử thế giới là một cuộc chiến giữa hai loại tình yêu : Yêu chính mình đến huỷ diệt thế giới và yêu tha nhân đến yêu chính mình.

887. Khi điều kiện sống tự nhiên có thay đổi thì sự biến đổi và sự quay trở lại các đặc điểm phát triển tâm thức có khả năng xuất hiện. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi : sự ảnh hưởng tích tụ của sự lựa chọn, dù được áp dụng có phương pháp và nhanh chóng hay áp dụng vô tình và chậm chạp, song lại hiệu quả hơn là sức mạnh vượt trội.

888. Những chỉnh đổi cực kỳ nhỏ bé trong cấu trúc và thói quen của một người mang lại lợi thế cho người đó trước một ai khác. Và nếu tiếp tục biến đổi không ngừng thì khoảng cách giữa hai người càng tăng.

889. Bên ngoài chúng ta là một thực tại động lập, trong khi bên trong cái đầu chúng ta là một sự khôi phục thực tại được dựa trên dữ kiện giác quan và sự tổng hợp các ý niệm.

890. Bộ não không phải là cơ quan quan trọng nhất trong trạng thái tĩnh: Nó là một khối các tế bào nối lại, luôn thay đổi và chịu ảnh hưởng sâu xa của kinh nghiệm. Tuy nhiên kinh nghiệm lại không phải là phương tiện duy nhất chi phối bộ óc của chúng ta.
Cách suy nghĩ của bạn cũng ảnh hưởng đến bộ não bạn. Nơi những người tiếp tục giữ cho trí tuệ hoạt động thì các diện tiếp hợp giữa các tế bào thần kinh trong não nhiều hơn 40% so với số diện tiếp hợp trong não của những người suy nghĩ. Bạn phải sử dụng nó, nếu không thì mất.

Photo Xlivingart

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận