5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 26/11/2020

Ngày viết 15/9/2015 901-905

901. Hãy biến hoá cùng với sự đổi mới của tâm trí bạn, lúc này bạn sẽ được đổ đầy tràn những sự hiểu biết đích thực.

902. Chỉ cần xác định những từ qua trọng, tìm ra sự biến đổi sắc thái ý nghĩa và hiểu được dụng ý của những câu từ bạn sử dụng trong tác phẩm của mình thì sẽ đem lại hiệu quá đáng ngạc nhiên.

903. Cuộc sống phức tạp mà xã hội tạo ra đã cản trợ bạn nhìn thấy những sự thật. Các triết gia vĩ đại luôn thành công trong việc bỏ qua những điều phức tạp và nhìn nhận những điều đơn giản. Hãy đơn giản như trẻ em khu đặt câu hỏi và thông thái như một học giả khi trả lời.

904. Đức tin đối với ai có lòng tin, là sự chắc chắn nhất của kiến thức chứ không phải là một ý kiến mang tính thăm dò.

905. Sáng tạo là hương thơm của tự do cá nhân. Người sáng tạo là người sáng suốt, người có thể thấy điều không ai thấy trước đó, người có thể nghe những điều không ai nghe trước đó – thế thì có sáng tạo.
Photo : joeel56

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân