5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 26/8/2020

Ngày viết 15/3/2014 436-440

436. Hãy thêm vào sự khuyến khích bản thân và duy trì nó, đồng thời phải lặp lại liên tục. Kiên nhẫn là một thứ bắt buộc trong quá trình này, nhưng đảm bảo kết quả sẽ đến.

437. Bạn hãy tự hỏi có thể thúc ép bản thân mình đến đâu, nghỉ ngơi chừng nào là thích hợp và chừng nào là quá nhiều.

438. Bạn phải ý thức được thế giới bên ngoài có những gì bạn sẽ thay đổi được. Bạn phải tự tin ở những khả năng của mình đến chừng mực nào, và khi nào hãy bắt đầu hoài nghi chính mình.

439. Trong thuyết tương đối không có một thời gian tuyệt đối duy nhất, mà thay vì thế mỗi cá nhân có mật độ đo thời gian riêng của mình và độ đo đó phụ thuộc vào nơi họ đang ở và họ chuyển động như thế nào.

440. Nguyên nhân thành công thực sự đến từ việc không có đồng hồ trong phòng làm việc. Có những người làm việc 20 tiếng mỗi ngày, chỉ ngủ 4 tiếng và tận hưởng điều đó.

Photo : Alice_garden_

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân