5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 27/8/2020

Ngày viết 19/3/2014 441-445

441. Thế nào một người đang chết có thể mua được một cuộc sống khác bằng tất cả vàng bạc hắn có? Bạn có muốn bán thời gian của mình cho một người cần mua hay sẽ làm cho từng giờ phút một trở thành vô giá, và sẽ sống với mỗi ngày như thể đó là thời khắc cuối cùng của mình?

442. Mỗi một phút giây bạn xao nhãng, rời khỏi mục tiêu của mình là khuyến khích sự trì hoãn, là đánh cắp đồ ăn, quần áo và mọi thứ khác của chính bạn.

443. Bạn là sự ám dụ ôm lấy thực tại, và thực tại phát lộ cái duy nhất xác nhận hành vi của thánh thần, mà chính bạn là người dự phần trong vinh quang đó.

444. Tư tưởng có một nơi cư ngụ cao cả hơn là thế giới hữu hình và các tầng trời của nó chẳng bị mây mù, dục vọng che phủ khi hoà vào linh hồn của một con người điềm tĩnh bình thản trước bất cứ sự kiện nào xảy ra với mình.

445. Trí tưởng tượng tìm ra một con đường đưa tới Thiên quốc, và nơi đó con người có thể ngó thấy những gì sẽ xảy đến sau khi linh hồn được giải thoát khỏi thế giới vật chất.

Photo rkrkrk

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân