5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 28/11/2020

 

Ngày viết 2/10/2015 911-915

911. Không quan trọng bạn đang đọc cái gì, nhưng nếu lập luận ấy cuốn hút bạn đọc, nếu bạn đọc biến logic của cuốn sách thành của mình – thì với sức mạnh trí tuệ của riêng mình bạn đọc sẽ có khả năng suy nghĩ tiếp.

912. Các ý tưởng thực sự mới hay quan trọng sẽ thúc đẩy sự phát triển lên phía trước. Nó thường xuất hiện ở dạng phỏng đoán mơ hồ, sai xót hay nửa sáng sủa ở đầu một quá trình nhận biết-hiểu biết. Đôi khi một khẳng định sai, nhưng thức tỉnh tư duy lại khởi động một vỉa màu mỡ nào đấy của sự khảo sát, và các thử nghiệm với mục đích bác bỏ lại đưa gần hơn đến kết quả.

913. Hai loại lỗi tương tự rất phổ biến trong mọi hệ thống kĩ thuật (liên quan đến quyết định), và không chỉ con người, máy móc cũng vậy. Có thể nói tính không thể sai không tồn tại, tính có thể sai là phổ quát.

914. Không gì đảm bảo chắc chắc cho tương lai của bạn hơn là có khả năng sáng tạo để giải quyết mọi vấn đề và mở mang kiến thức bất cứ lúc nào cần đến.

915. Bỏ qua các giới hạn, bắt từng tế bào hoạt động hết khả năng rồi bạn sẽ ngạc nhiên trước sự sáng tạo của mình.

Photo : okka rohd

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận