5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 3/7/2020

Ngày viết 4/6/2013. 166-170.

166. Những người có óc sáng tạo thường tạo ra bước nhảy giúp họ nhìn mọi việc theo cách nhìn mới từ những tri thức có sẵn.

167. Điều giá trị nhất bạn thu từ sách không phải là những gì bạn đọc được mà là những ý tưởng loé lên trong đầu bạn.

168. Việc giải quyết hay thực hiện một vấn đề sáng tạo trải qua các bước sau :
– Chuẩn bị.
– Ấp ủ.
– Khai trí.
– Thẩm định.
– Áp dụng.

169. Tương lai là những gì đang tồn tại hoà trộn với sự điên rồ và những ý tưởng kì quặc.

170. Khả năng sáng tạo bắt đầu từ trí tò mò cao độ, thái độ cởi mở với cái mới và tiếp tục với việc đặt ra một chuỗi những câu hỏi từ nhiều góc độ khác nhau.

Photo : Bosslogic

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân