5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 4/7/2020

 

Ngày viết 8/6/2013. 171-175.

171. Sự trở ngại sẽ bị tính nghiêm khắc với bản thân trong công việc loại bỏ.

172. Một người muốn thách thức quan điểm của cả thế giới thì trước tiên hay thách thức quan điểm của chính mình.

173. Sự lừa dối lớn nhất mà một cá nhân phải chịu đựng chính là những suy nghĩ của anh ấy.

174. Bạn sẽ cô đơn và chịu đựng nhiều hơn bản thân nghĩ nếu những gì bạn làm đi trước đám đông.

175. Những ý tưởng hay năng lực của trí tưởng tượng có vai trò vừa là bánh lái, vừa là dây phanh và có thể những suy nghĩ đó sẽ làm lay chuyển những nhận biết của bạn.

Photo : Instagram

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân