5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 7/10/2020

Ngày viết 22/11/2014 651-655

651. Một sự kết hợp có vẻ không hay hoặc không ăn nhập gì thường gợi lên một phản ứng dây chuyền giữa các ý tưởng rất hay. Khi sàng lọc các ý tưởng, bạn có thể làm tiêu tan sự động nào thực sự. Hãy luôn nhớ rằng, tất cả các ý tưởng đều là ý tưởng lớn.

652. Hãy tưởng tượng khi trượt tuyết ở tốc độ chậm và nhẩn nha thì bạn không cần chú ý đến việc mình làm. Tâm trí bạn sẽ suy nghĩ lan man. Nhưng nếu bạn trượt nhanh xuống một mỏm núi, bạn phải rất tập trung. Đó là lý do tại sao thật ra bạn nhớ được nội dung tốt hơn khi đọc nhanh.

653. Vua mà không kín lời thì mất bề tôi, bề tôi mà không kín lời thì hại đến thân mình, mưu đồ mà không giữ được thì bị hoạ diệt vong. Cho nên kẻ làm được việc cẩn mật mà giữ gìn lời nói, không tiết lộ suy nghĩ bừa bãi.

654. Cái có trước khi có hình, hay còn được gọi là siêu hình thì chính là Đạo. Cái gì có từ khi có hình thì gọi là Khí, tức là có hình nhất định. Nhân cái tự nhiên thay đổi mà tại nó thì gọi là biến, suy từ việc này ra việc khác mà làm thì gọi là thông, đem ra thi thố cho mọi người trong thiên hạ thấy thì gọi là nghiệp.

655. Không tích luỹ được nhiều điều thiện thì không có danh tiếng được. Không tích luỹ nhiều điều ác thì không đến nỗi bị diệt được. Kẻ tiểu nhân cho rằng một điều thiện nhỏ là vô ích nên không làm. Vì vậy mà các điều ác cứ tích luỹ tới lúc không che giấu được nữa thì tội hoá lớn mà không thể tha được.

Photo : nitrycyna

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân