HÃY LÀ NGƯỜI ÍT QUAN TRỌNG NHẤT

Có một số thứ quan trọng với mỗi cá nhân trong cuộc đời này mà không liên quan đến tiền bạc, địa vị hay quyền lực… đó là cảm xúc được bày tỏ cái tôi độc nhất của mình.

Bạn hay bất cứ ai cũng có sẵn và nuôi dưỡng một cái tôi khao khát được thể hiện đồng thời cũng phải được người khác công nhận. Mọi người suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, thay vì cho một mối quan hệ dù mới hay cũ.

Nhưng đây không phải là cách tốt cho cả, điều này chỉ tốt cho mỗi mình bạn và dẫn tới ngờ vực và đổ vỡ trong bất cứ mối quan hệ nào. Bạn không sai khi làm như vậy, nhưng bạn chẳng thể kết nối để thiết lập mối quan hệ với ai đó hết khi có hai cái tôi cùng xuất hiện trong một quan hệ.

Nghịch lý ở đây là để có được một mối quan hệ tốt đẹp với bất cứ ai đi nữa, kể cả người bạn ghét lẫn đứa ghét bạn thì bạn phải chấp nhận là người ÍT QUAN TRỌNG NHẤT trong mối quan hệ đó. Đổi lại, bạn có được những thứ tốt đẹp hơn nhiều việc chỉ phô bày cái tôi của mình.

Và để có nhiều lợi ích và những thứ tốt tốt đẹp ấy bạn phải :

Không phải là người quan trọng nhất trong bất cứ mối quan hệ nào —> hãy để người đối diện bạn là người đó.

Bạn từ bỏ cái tôi —> đặt vào tay người đối diện quyền thể hiện cái tôi đó và đối xử với họ theo cách họ muốn : độc nhất cũng như quan trọng nhất

Bạn lắng nghe người khác —> người khác tin tưởng bạn.

Người khác tin tưởng bạn —> bạn thiết lập được một mối quan hệ tốt đẹp.

Bạn tạo dựng được một mối quan hệ tốt đẹp —> bạn sẽ nhận được những thứ giá trị hơn là cứ giữ chặt lấy cái tôi độc nhất của mình.

Lập lại điều này mỗi ngày —> bạn ít quan trọng hơn mình nghĩ đấy.

“Hãy nhớ, khi anh em đến với dân chúng, láng giềng, bạn hữu của mình anh em hãy thông minh như rắn và đơn sơ như chim bồ câu”.

– Jesus Christ

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân