5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 10/6/2020

  Ngày viết 19/2/2013. Ghi chép 51-55 51. Hãy tập thói quen luôn suy nghĩ, quan sát để tìm ra những cơ hội tạo ra của cải vốn luôn hiện hữu xung quanh bạn. 52. Bạn càng tầm thường, bạn lại càng xu hướng muốn duy trì tưởng tượng của mình để khám phá những …

Đọc tiếp

Đế Khúc – Chương 2 : Rất nhiều người phải chết để mang về một Hoàng Đế.

“Nhưng trước khi bắt đầu kể về những gì ta đích mục sở thị, thì phải bắt đầu từ những ngày khai thiên lập địa Đất Hứa”. Hoob chầm chậm hồi tưởng lại đoạn mở đầu trong sách sử mà trước đây khi cùng với đám trẻ con ngồi dưới chân những Bậc thầy đọc …

Đọc tiếp

Đế Khúc – Chương 1 : Chuyện kể về con hoang

Mùa đông năm thứ 10 trị vì của “Bậc đại minh quân” tại Sang Bleu, một trong ba siêu thành thị của Đất Hứa là danh xưng do các tướng lĩnh và pháp quan dành cho Hoàng Đế Deus, Hoàng Đế sau 500 năm gần nhất được công nhận ở Đất Hứa. đến sớm hơn …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân