KHÁC BIỆT LÀ THẾ NÀO?

Nhiều người nói rằng, ai cũng có khác biệt và sự ưu tú riêng, nhưng điều đó không đúng. Thực chất, nhiều người giống nhau hơn bạn tưởng, nhưng chính họ lại không nhận ra điều đó. Trong mỗi sự việc hay hoàn cảnh, bạn và người khác đều có sự trải nghiệm theo cách …

Đọc tiếp