LÝ DO TẠI SAO MÌNH VIẾT TỚI 675 BÀI VIẾT TRÊN NOTES CỦA iPHONE

Cho tới thời điểm này, phải tới 95-98% những gì mình đều viết (Trừ tiểu thuyết, truyện ngắn, các dự án viết thì trong laptop) trên Notes của iPhone. Thậm chí có một sự truyện ngắn dưới 10k chữ mình cũng đã viết hoàn trên Notes. Thứ nhất vì tính tiện ích, điều này không …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân